Stichting IederAlles
Beeldvorming met de focus op een inclusieve samenleving
Klik voor de startpagina
"niet onze zintuigen bedriegen ons,
maar de oordelen die wij vellen over hetgeen wij gezien hebben"

handicap, onderwijs, wonen, werken, samenleving, discriminatie, mogelijkheden, beperkingen, toegankelijkheid, inclusie, beeldvorming, verhalen.