GROTER

 

 

 

Regelmatig dragen de mensen van IederAlles bij aan conferenties en bijeenkomsten waar het thema inclusie – insluiten in plaats van uitsluiten – centraal staat.  Aan de hand van persoonlijke verhalen nemen zij de luisteraar mee in hun dagelijkse realiteit. Niet zelden leidt dat bij de laatste tot de uitspraak:

“ maar zó had ik het nog niet bekeken .”

Op de volgende plaatsen werden wij uitgenodigd om ons beeld te presenteren:

Fontys, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
http://www.fontys.nl/oso/

Windesheim, Hogeschool en kenniscentrum
www.windesheim.nl

Seminarium voor Orthopedagogiek, landelijk orthopedagogisch kenniscentrum dat werkt voor het primair en voortgezet onderwijs en voor de regionale expertisecentra.
www.svo.feo.hvu.nl

PABO, Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs
www.pabo.startpagina.nl

HCO, Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding
www.hco.nl

ID College, Regionaal Opleidingen Centrum
www.idcollege.nl

LBRT, Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
www.lbrt.nl

Zozijn, ondersteunt mensen met beperkingen bij het komen tot maximale groei en regie over hun eigen leven.
www.zozijn.nl

Gemiva-SGV groep, ondersteunt mensen met een handicap
www.gemiva-svg.nl

Syndion, ondersteuning en zorg aan mensen met een handicap
www.syndion.nl

VOGG, Vereniging van Ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
www.kansplus.nl

NAH, belangenbehartiging van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
www.nah-stichting.nl

Philadelphiasupport, is een onafhankelijke christelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen.
www.philadelphiasupport.nl

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg.
www.mee.nl

Stichting de Toekomst, maakt zich sterk voor de rechten van individuele mensen met een handicap en verzorgt diverse cursussen en trainingen waaronder de cursus Partners in Policymaking.
www.stichtingdetoekomst.nl

Perspectief, onafhankelijke organisatie die zich richt op verbeteringen in het leven van mensen met beperkingen.
www.perspectief.org

Drempels weg! , project van de gemeente Groningen om te komen tot integratie in het onderwijs
www.drempelsweg.nu

Collectief inclusief,  een collectief aan organisaties dat zich gezamenlijk tot doel stelt om de mogelijkheden en uitdagingen van inclusief onderwijs breed onder de aandacht te brengen.
www.collectief-inclusief.nl

Campbell’s, hoofdsponsor van reis naar Noorwegen
www.campbellsoup.com

Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, nationale sociale hulp van het Rode Kruis ten behoeve van de zwakste mensen in onze samenleving.
www.rodekruisbloesemtocht.nl

Last but not least, op verschillende plaatsen bezochten wij; scholen, belangenverenigingen, cliëntenorganisaties, kerken, rotary’s, verenigingen voor vrije tijd en sport, buurthuizen en gemeenteraden.