Ieder mens van belang, Alles gericht op deelname


In onze visie:

GROTER
zullen de kennis over - en de middelen voor speciaal onderwijs zich steeds minder vaak op aparte locaties bevinden. Ze worden ingezet in het reguliere onderwijs.
zien werkgevers dat diversiteit goed werkt. Ze kijken niet meer op van jobcoaching en hulpmiddelen op de werkvloer.
denken we automatisch na over fysieke en sociale toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen en nieuwbouw. Iedereen kan gaan en staan waar hij wil.
veranderen instituten voor wonen in serviceverlenende instanties. Ze leveren zorg bij mensen thuis.
ondervinden we met elkaar dat écht samenleven beter is.